Hlavní strana

Činnost společnosti Sofistea je zaměřena na aplikace nových špičkových technologií předních světových výrobců do stávajících budov pro dosažení energetických a ekonomických úspor. Cílem je nalézt investičně zajímavá technická řešení, která zajistí rychlou návratnost a značné provozní úspory. Naše společnost se zabývá aplikací nových technologií komplexně, včetně analýzy právního prostředí, stavební proveditelnosti, projekční činnosti, zajištění financování, stavebního povolení a následně i posouzení aplikace nezávislou auditorskou společností pro garanci dosažitelných úspor.